Huishoudelijk reglement Lokaal Fanfare Eendracht Vrasene

 

Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden van ons lokaal.

Wie kan gebruik maken van ons lokaal ?

 • Enkel muzikanten, bestuursleden, medewerkers en hun partners.

Wie kan GEEN gebruik maken van ons lokaal ?

 • Familieleden, vrienden, andere verenigingen.
 • In twijfelgevallen oordeelt het bestuur.

Toegelaten activiteiten:

 • Viering van verjaardagen ( geboortejaar, huwelijk, enz….)
 • Geboorte (babyborrel, doopsel )
 • Communie.
 • Maximum aantal personen: 100

NIET toegelaten activiteiten:

 • Geen fuiven voor bv 16, 18 jaar.
 • Geen activiteiten voor commerciële doeleinden.

Prijs

 • Huur 100 € berekend op een drankverbruik van min. 150 €.
 • Waarborg 250 €.

Inbegrepen

 • in de huur, gas, elektriek, water.
 • Gebruik van servies, glazen, bestek.

Niet begrepen

 • in de huurprijs tafelpapier, servetten, toiletpapier, vuilniszakken.

Reservaties

 • Aanvragen bij Caroline op mailadres fanfare.
 • Vermelden : Datum, gelegenheid, aantal personen.
 • Jaarlijks terugkerende activiteit moeten steeds opnieuw worden aangevraagd.
 • Elke aanvraag wordt in chronologische volgorde behandeld.
 • Lokaal kan niet gebruikt worden in de weekendde dat er activiteiten van de fanfare plaats hebben.
 • Reservaties is pas definitief als de overeenkomst is getekend een de Waarborg is betaald.
 • Annulering op mailadres fanfare
 • De sleutel dient te worden afgehaald en terug gebracht zoals word afgesproken.

 

Gebruiksvoorwaarden

Instrumenten

 •  Muziekinstrumenten en attributen die zich bevinden op het podium, in de zaal of in de opslagruimte mogen nooit gebruikt of verplaatst worden door de aanwezige in de zaal.
 • Dieren zijn niet toegelaten. Met uitzondering van de geleide honden.

Keuken

 • Het aanwezige keukenmateriaal staat ter uwe beschikking. Het keukenmateriaal wordt na gebruik proper teruggezet. Gebruikers controleren de inventaris voor gebruik. Zij zijn verplicht achteraf aan te geven welke materialen zij verloren of gebroken hebben. 
 • In de zaal mogen geen maaltijden bereid worden enkele in de keuken.  
 • Het is niet toegestaan om elders in het gebouw maaltijden te bereiden of op te warmen

Meubilair

 • Het aanwezige meubilair staat ter uwe beschikking. Dit meubilair moet vanzelfsprekend in het gebouw blijven. Het slepen van meubilair is niet toegestaan. 
 • Na de activiteit wordt het gebruikte meubilair gereinigd en op zijn plaats gezet.

Verwarming en verlichting

 • Uw informeert zich voldoende over de werking van de verlichting en verwarming.
 • Na de activiteit is de gebruiker verplicht om alle lichten te doven en de verwarming uit te zetten.

Versieringen

 • Het is ten strengste verboden de ramen, de deuren, de muren, de panelen, de vloeren … te benagelen, te beplakken, te beschilderen of van enig ander hechtingsmiddel te voorzien.  
 • Versieringen uit licht ontvlambare materialen en kaarsen en open vuren zijn in en rondom de gebouwen verboden.

Ontruiming

 • Onmiddellijk na de activiteit moeten alle voorwerpen (ook gehuurde geluid- en lichtinstallaties) die niet tot de uitrusting van de zaal behoren, verwijderd worden.
 • Indien bovenstaande voorwerpen niet tijdig verwijderd worden, zullen deze op kosten van de gebruikers weggehaald worden.

Schoonmaak

 • De gebruiker is verplicht de zaal in een proper toestand achter te laten. Alle versieringen te verwijderen, en alle gerief af te wassen en naar behoren op te bergen. U dient zelf  vuilniszakken te voorzien. Het afval dient door de gebruiker te worden meegenomen.  Er worden in geen geval door de gebruiker vuilniszakken laten staan.
 • Wanneer aan deze verplichtingen geen of onvoldoende gevolg wordt gegeven. Zal het bestuur in dit geval de nodige aanvullende werkzaamheden laten uitvoeren en de hieraan verbonden kosten aan de gebruikers aanrekenen.

Afsluiten zaal

 • De geopende ramen te sluiten, en  alle deuren dienen te worden gesloten. 

Gebruik dranken

 • Alle dranken worden geleverd door de fanfare.
 • Het is ten strengste verboden om zelf drank mee te brengen.
 • Alle dranken die gebruik worden zullen aan vrijdag avond prijzen worden aan gerekend.
 • Een verantwoordelijke van de fanfare is verantwoordelijk voor de telling van de dranken voor en na de festiviteiten, deze moet na gezien worden door de gebruiker.
 • Bij eventuele verschillen in de inventaris is de telling van het bestuur van toepassing.

Gebruik van toog

 • Het aanwezige materiaal staat ter uwe beschikking. Het materiaal wordt na gebruik proper teruggezet. Gebruikers controleren de inventaris voor gebruik. Zij zijn verplicht achteraf aan te geven welke materialen zij verloren of gebroken hebben. 

Misbruiken

 • Indien wordt vastgesteld dat bepaalde gebruikers misbruik maken van bovenstaande regelingen.

Schoonmaak van toog

 • De gebruiker dient  toog  in zindelijke toestand te brengen, de toestellen, glazen te reinigen en alle gerei naar behoren op te bergen. Wanneer aan deze zaken geen of onvoldoende gevolg wordt gegeven.
 • Zal het bestuur de nodige aanvullende werkzaamheden laten uitvoeren en de hieraan verbonden kosten aan de gebruikers aanrekenen.

 Afspraken omtrent veiligheid

 • De vrije toegang tot het lokaal mag op geen enkele wijze belemmerd worden door auto, linten of andere obstakels. De in- en uitgangen en de nooddeuren mogen nooit slotvast en nooit versperd zijn. De brandblussers, noch enig ander veiligheidsmateriaal mogen bedekt zijn. 
 • Alle gang dienen ten alle tijden volledig vrij te zijn, er mag dus geen meubelstuk of een obstakel in de gang geplaatst worden. 
 • De gebruiker informeert zich over de werking van de poederblusapparaten.
 • Alleen elektriciteit is toegelaten als algemene kunstmatige verlichtingsbron.
 • Het overschrijden van het aantal toegewezen personen 100 is omwille van de brandveiligheid verboden.
 • Er geldt een algemeen rookverbod in heel het gebouw. Dit verbod geldt ook voor rookmachines.

 Verzekering/aansprakelijkheid

 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en voor verdwenen of verloren voorwerpen.  
 • Bij schade  behoudt het bestuur haar rechten om de herstellingen aan de gebruiker aan te rekenen.

Bepalingen bij niet-naleving van het reglement

 • Het niet naleven van de voormelde veiligheidsregels heeft de onmiddellijke stopzetting van de activiteit tot gevolg.
 • Indien wij vaststellen dat dit niet wordt nageleefd zal de activiteit onmiddellijk worden stop gezet.
 • De bezoekers moeten het huishoudelijk reglement naleven.  Aan de gebruiker die deze regels niet respecteert, kan elke volgende reservatie geweigerd worden.
 • Indien de gebruiker het huishoudelijk reglement niet naleeft, kan het gebruik onmiddellijk beëindigd worden.